10 september – Understand medverkar i Region Skånes dag om Suicidprevention

10 september – Understand medverkar i Region Skånes dag om Suicidprevention

Den 10 december är Suicidpreventiva dagen.

Region Skåne arrangerar en halvdag med (digitala) föreläsningar och diskussioner i ämnet. Medverkar gör Stiftelsen Understand, Suicide Zero, Region Skåne, anhörigföreningar, kommersiella bolag och ett antal andra intressenter.

2020-11-17T11:10:55+01:00