Nu har vi gjort vår första donation i kampen mot psykisk ohälsa!

Nu har vi gjort vår första donation i kampen mot psykisk ohälsa!

På sikt kommer vi ha ett eget vetenskapligt råd som gör bedömningar utifrån ansökningar från forskare som behöver medel. Eftersom vi nyligen startat och ännu inte har de resurser som krävs för det så kommer i initialt skänka pengar till psykiatrifonden. Nu har vi gjort en första donation på blygsamma 5000 kronor. Men det är ändå tack vare alla ni som skänkt till oss som gör att vi kan stärka forskningen med ett bidrag. Ett bidrag som annars inte hade kunnat ges.

TACK!

2018-04-09T06:19:05+01:00