5 november – Understand föreläser på Sydsvenska Handelskammaren

5 november – Understand föreläser på Sydsvenska Handelskammaren

Den 5 november har Handelskammaren i Sydsverige en temadag om psykisk ohälsa. Understand medverkar, dels med inledningsanförandet, dels i paneldebatten i slutet.
Medverkar gör även ett 60-tal personer från olika bolag näringslivet i södra Sverige.

2020-10-30T08:48:48+01:00