Att en arbetsplats ska ta tag i sin psykiska ohälsa handlar inte bara om det ”mjuka” och medmänskliga i att vi vill att medarbetare ska må bra. Det handlar också om ekonomi! Det är helt enkelt oerhört ekonomiskt lönsamt att satsa på medarbetarnas mentala hälsa! Inte sällan en ROI på 1000% (Jo det är faktiskt sant)

Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror idag på psykiska orsaker och kostnaderna för detta är nästan ofattbara. Ändå är den riktigt stora kostnaden minskad produktivitet pga de medarbetare som inte presterar lika bra som de skulle gjort om de mått bättre.

Denna föreläsning är en ögonöppnare för många och är inte som många andra föreläsningar i ämnet.
Här pratar vi INTE om vad som händer i hjärnan vid stress, olika terapimetoder eller medarbetares mående.
I denna föreläsning pratar vi om det mer ”hårda” värdena kring psykisk hälsa och varför en modern organisation måste arbeta med det.
Vi pratar om hur kostsamt det är, men å andra sidan hur oerhört lönsamt det är att ta tag i det. Vi går igenom enkla evidensbaserade metoder för att medarbetarna ska må bättre och hur prestationen på såväl individnivå som gruppnivå kan öka markant genom enkla interventioner.

Föreläsningen är 60 minuter och riktar sig framför allt till chefer.