Föreningen Understand utvecklas och blir stiftelsen Understand Foundation

Föreningen Understand utvecklas och blir stiftelsen Understand Foundation

Ända sedan vi startade 2017 har vårt mål varit att verka som stiftelse.

Som stiftelse har vi en helt annan stabilitet över tid. Det är i princip omöjligt att lägga ner eller ändra inriktning på en stiftelse. Dessutom är vi som stiftelse mycket hårdare kontrollerad och står under ”Fullständig tillsyn” av länsstyrelsen, vilket ger en ökad kontroll av vår verksamhet och därmed ökad trovärdighet.

Att driva en stiftelse kräver dock viss förmögenhet och tack vare våra underbara givare har vi nu tillräckligt med kapital för att kunna bilda stiftelse. Vi har ”avskiljt förmögenhet” och kan nu meddela att vi har lämnat in anmälan om att registrera oss som stiftelse hos Länsstyrelsen.

2019-12-10T09:45:49+01:00