Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa

Nu kan vi på Understand, i samarbete med Ethos utbildning, erbjuda utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen lär ut konkreta råd utifrån en handlingsplan om hur du upptäcker tidiga signaler hos en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt, en så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och minskar sjukskrivningar. Utbildningen finns i tre versioner barn-och ungdomar, vuxna och äldre.

Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av NASP, NAtionellt centrum för Suicidforskning och prevention av Psykisk ohälsa. Du kan beställa utbildningen till din organisation via Ethos utbildning AB. En del av intäkterna går till Understand, ange ”US” när du beställer utbildningen, så vet de att du hittat utbildningen via oss.

Läs mer om utbildningarna här.

 

2019-05-23T07:01:57+01:00