Är din arbetsgrupp i behov av att förstå psykisk ohälsa på arbetsplatsen och vad ni tillsammans kan göra för att prata om välmående på insidan, på riktigt?

I denna föreläsning går vi på ett lättförståeligt sätt igenom vad psykisk ohälsa kan innebära för den drabbade, er som kollegor och dig som personalansvarig och ansvarig för arbetsmiljön på er arbetsplats.

Vad är psykisk ohälsa?
Varför mår vi dåligt på insidan?
Hur upptäcker vi psykisk ohälsa hos en kollega?
Vem drabbas av psykisk ohälsa?
Vilka kan bidra till att minska stigmat och bidra till ett välmående arbetsklimat?
Vad gör vi för att vi och våra kollegor ska må bra både fysiskt och psykiskt?
När ser vi effekten av att prata med varandra om hur vi mår, på riktigt, på insidan?

Genom förståelse och kunskap kan du och dina medarbetare förbättra arbetsmiljön och minimera risker för psykisk ohälsa på din arbetsplats. Effekten av detta visar sig ofta i ökad produktivitet och därmed ökad lönsamhet samtidigt som antalet sjukskrivningar minskar.

Föreläsningen är uppbyggd på ett lättsamt och vardagligt sätt att prata om våra känslor och direkt kopplad till vetenskap och aktuell forskning. Innehållet anpassas efter din verksamhet och syften med exempel relaterade till ert dagliga arbete och struktur.

Varmt välkommen att kontakta oss för att veta mer och göra en bokning.
Kontakta oss