Psykisk hälsa för dummies

Psykisk hälsa för dummies

Din avdelning eller ditt företag inser nyttan med att ta tag i den psykiska ohälsan. Däremot är du som chef lite osäker på var och hur du ska börja.

I denna föreläsning går vi igenom lättbegripligt, inspirerande och förhoppningsvis även lite humoristiskt (Psykisk ohälsa ska inte vara svårt och tungt att prata om).

VAD är psykisk ohälsa?
HUR upptäcker man psykisk ohälsa?
VARFÖR är det extremt viktigt att man tar tag i det?
HUR tar man tag i det?
VAD gör man åt det?

Genom mycket enkla vardagliga knep, med god vetenskaplig evidens, kan du och din avdelning markant förbättra mentala hälsan på din arbetsplats. Ni kommer märkbart öka produktiviteten samtidigt som ni minskar sjukskrivningarna.
Vinsten är både ekonomisk och mänsklig.

Det är enkelt, lättsamt och direkt kopplat till vetenskap och senaste forskning, men utan en massa svårbegripliga kliniska termer.
Det är relaterat direkt till din verksamhet och ”din affär”.

Välkommen med din bokning.

2021-02-04T09:13:35+00:00