Understand är rådgivare i Malmö stads projekt ”Dolda kompetenser”

Understand är rådgivare i Malmö stads projekt ”Dolda kompetenser”

Malmö Stad genomför, genom företaget Altitude meetings, fyra workshops i projektet ”Dolda Kompetenser” som äger rum under hösten/vintern 18/19.  Syftet är att hitta metoder för arbetsgivaren så att de kan inkludera människor med funktionsvariationer allt mer i arbetslivet. Understand medverkar som experter i detta projekt.

2018-11-16T17:19:24+01:00