Vad Stiftelsen Understand kan bidra med på er arbetsplats

Vi bidrar med kunskap och medvetenhet till din organisation.

50%

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

0%

Ska behöva må dåligt på sin arbetsplats

Workshop

Genom en workshop tar vi reda på behov och syfte tillsammans med medarbetare för ett nuläge och plan framåt. Tillsammans med ledningsgrupp eller som hel organisation planerar och genomför Understand ett upplägg anpassat för er verksamhet.

Föreläsning

Understand föreläser om psykisk ohälsa på arbetsplatsen, hur kunskap och medvetenhet kan förebygga sjukskrivning och öka trivsel. Föreläsningarna anpassas efter behov där ett brett nätverk av föreläsare med olika kompetens och erfarenheter erbjuds.

Uppföljning

Genomgång av tidigare aktiviteter, utvärdering, medarbetarundersökningar och interna processer för att strärka upp arbetet långsiktigt. Understand erbjuder även stöttning i kommunikation kring aktiviteter kring arbetet med CSR och Employer Branding för er verksamhet.

Långsiktigt

Understand bidrar med kunskap och kontaktnät för integrering av handlingsplaner och långsiktigt arbete för ökad medvetenhet och kunskap kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att ha medvetenhet och kunskap kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa kan undvikas genom att ha kunskap om hur man arbetar förebyggande, tidigt känner igen symptom och snabbt kan agera när någon mår dåligt på arbetsplatsen.

  • Arbetsmiljö på agendan leder till ökad trivsel, effektivitet och medarbetare som stannar

  • Öppna dialoger kring psykisk ohälsa ökar kunskap och förståelse för medarbetare och kollegor
  • Symptom som upptäcks tidigt av chefer och kollegor kan minska risken för sjukskrivning

  • Aktiviteter för psykisk hälsa ökar kunskap och förståelse som skapar trygghet och leder till effektivitet

vad vi gör

taxation planning

Eiusmod tempor incididunt ipsum ut labore dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam duisy ipsum sed quis.

Stöttar forskning

Vi donerar pengar till forskning kring psykisk ohälsa. Minst 15% av insamlade medel ska enligt stiftelsens stadgar gå till donation.

bedriver påverkansarbete

Vi arbetar påverkande genom att vara aktiva i debatter med kring psykisk ohälsa i näringslivet.

taxation planning

Eiusmod tempor incididunt ipsum ut labore dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam duisy ipsum sed quis.

föreläser och utbildar

Vi föreläser och utbildar kring att förebygga, uppmärksamma och hantera symptom på psykisk ohälsa, leder workshops och deltar i verksamheters långsiktiga arbete för en välmående och hållbart lönsam arbetsplats.

kunskapsspridning

Genom synlighet i sociala medier sprider vi kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa inom näringslivet och dess konsekvenser. Vi uppmärksammar att synliggöra och aktivt arbeta med frågor som rör människors välmående på insidan. På riktigt