Loading...
Start 2019-04-02T04:52:41+00:00

En miljon svenskar i arbetsför
ålder lider av av psykisk ohälsa

Det handlar om alltifrån att “gå in i väggen” till depressioner, ätstörningar till spelberoende, ångestproblematik till självskadebeteende och mycket annat.

Psyksik ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är ett oerhört lidande både för de drabbade och deras anhöriga.

UNDERSTAND samlar in pengar till stöd och forskning.

Stöd oss

0
SVENSKAR LIDER AV NÅGON FORM AV PSYKISK OHÄLSA.
0+
TAR SITT LIV VARJE ÅR. DEPRESSION ÄR EN STOR RISKFAKTOR.
0%
AV DE TOTALA SJUKSKRIVNINGSKOSTNADERNA UTGÖRS AV PSYKISK OHÄLSA.

Källa: www.forskasverige.se

Vad vi gör

Psykisk ohälsa är idag vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Utöver det mänskliga lidandet så är det oerhört kostsamt.

OECD har beräknat en samhällskostnad på 8 miljarder Euro årligen i Sverige.

Samtidigt är forskningen i dessa frågor kraftigt underfinansierad.

Om oss

HISTORIA

Det var först i vuxen ålder han insåg att han hade flera beteenden som var problematiska.
Som försatte honom i situationer som är vanliga för personer med någon form av psykisk ohälsa.
Då kontaktade Linus Zackrisson psykiatrin för att få hjälp.
En mycket skicklig psykolog i kombination med envishet och hårt arbete gjorde att han ett par år senare blev utskriven från psykiatrin.
Och om Linus kunde göra den resan så borde fler kunna få samma hjälp!

Det blev startpunkten för att vilja starta en organisation för att samla in pengar till forskning inom psykisk ohälsa. Han handplockade duktiga människor och 2017 grundades Understand – Fonden mot psykisk ohälsa.  Efter bara några veckor kom första sponsorn. Efter ett par månader etablerades kontakt med Swedish Open i Båstad angående ett samarbete. Ytterligare någon månad senare var kontakt etablerad med en golfklubb för att inleda ett långsiktigt samarbete.

And the journey had begun….

VISION

Vår vision är ett samhälle där alla människor mår bra. På riktigt. På insidan.

STADGAR

Ladda ner stadgar (pdf)»

PRESS

Här kan du läsa pressklipp, ladda ner logotyp och pressbilder»

VILKA VI ÄR

Linus Zackrisson
Linus Zackrisson
20 års erfarenhet av HR-frågor och 30 års erfarenhet av idéburen sektor. Insåg att han hade problematiska beteenden som försatte honom och omgivningen i svåra situationer. Fick då fantastisk behandling och hjälp av psykiatrin. När han var utskriven grundade han Understand.
Julia Cornu
Julia Cornu
Julia har lång erfarenhet av idéburen sektor, både som förtroendevald på hög strategisk nivå, samt som anställd. Idag verksam inom näringslivet i ledande befattning och vill med professionalitet och värme bidra till att psykisk ohälsa hamnar högt upp på agendan för beslutsfattare. Understand är en av de viktigaste organisationerna för att lyckas med detta.
Richard Bernspång
Richard Bernspång
Ekonom med gedigen erfarenhet från ideell sektor på nationell nivå. Erfarenhet av psykisk ohälsa både själv och bland nära och kära. Önskar att psykisk ohälsa vore lika naturlig att diskutera som fysisk och tror att Understand kan vara ett sätt att nå dit.
Mikaela Dhyring
Mikaela Dhyring
10 års erfarenhet av idéburen sektor inom välgörenhet, lika många inom näringsliv, nätverkande och projektledande verksamhet. Har nära relation till psykisk ohälsa och drivs av tron om att psykisk ohälsa måste diskuterats, främst inom näringsliv och politik. När Linus ställde frågan om föreningen Understand tvekade hon inte en sekund.

Om psykisk ohälsa

Psykisk hälsa används ofta som benämning för olika mentala hälsotillstånd, som t ex depression, ångest, schizofreni m.m.
Enligt Världshälsoorganisationen är mental hälsa dock ”ett välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara de normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart och kan bidra till samhället.”

Ångest, depression och självmord kan drabba vem som helst när som helst. Däremot kan risken vara större vissa tidpunkter i livet, tex när vi går igenom stora förändringar, t ex under tonåren, när man går i pension, när man bildar familj eller vid förlusten av någon närstående. Att uppleva diskriminering på grund av  sexualitet, könsidentitet, etnicitet eller religion kan också orsaka psykisk stress och göra oss mycket mer sårbara för depression och ångest.

Medan vi alla känner oss ledsna eller låga då och då upplever vissa människor dessa känslor mer intensivt under långa perioder (veckor, månader eller till och med år) och ibland utan någon uppenbar anledning. Depression är mer än bara ett lågt humör – det är ett allvarligt tillstånd som påverkar ens fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer»

Ångest är mer än bara att känna sig stressad eller orolig. Medan stress och nervositet är ett vanligt svar på en situation där vi känner oss undertryckta, går det vanligtvis över när stressfaktorn tas bort. Ångest är när dessa olustiga känslor inte går bort – när de är pågående och sker utan någon särskild anledning eller orsak.

Läs mer»

För varje självmord som sker följer tragiska konsekvenser för vänner, familj, kollegor och samhället överlag. Om du känner någon som har det svårt och kämpar med självmordstankar, sträck ut din hand. Att du visar att du bryr dig kan göra en stor skillnad. Om du känner att du själv kämpar med självmordstankar är det bättre att fä stöd, att prata med någon och göra positiva förändringar snarare än att göra det ensam.

Läs mer»

Stöd från familj och vänner kan vara avgörande för någon med ångest, depression eller självmordsbenägenhet. Det finns massor av saker du kan göra – allt från att inse förändringar i ett beteende till praktiskt stöd för att hjälpa personen att återhämta sig och hantera sitt tillstånd. Det är också viktigt att ta hand om sig själv. Att stödja någon som upplever ångest och / eller depression är inte lätt – det är ofta fysiskt och emotionellt dränerande vilket kan påverka ens hälsa och välbefinnande.

Läs mer»

Självskada hänför sig till människor som avsiktligt skadar sina kroppar. Det görs vanligtvis i hemlighet och på kroppsdelar som inte kan ses av andra. Den vanligaste typen av självskada är att skära sig, men det finns många andra typer av självskadebeteende, som t ex bränning eller stansning av kroppen, eller plockning av hud eller sår.

Läs mer»

Hormonella förändringar efter födseln kan få dig att känna dig trött, irritabel eller mycket känslig. Om dessa symtom inte gått över efter flera veckor kan det vara ångest eller depression du upplever. Symtom på ångest är densamma under graviditet och tidigt föräldraskap som någon annan punkt i våra liv.

Läs mer»

Sorgen är ett naturligt svar på förlusten. Det kan vara förlusten av en älskad, relation, graviditet, husdjur, jobb eller livsstil. Andra upplevelser av förlust kan bero på att barn lämnar hem, infertilitet och separation från vänner och familj. Ju mer betydande förlusten är, desto intensivare är sorgen sannolikt.

Läs mer»

Stöd oss idag!

UNDERSTAND jobbar för ökade resurser till forskning inom psyskisk ohälsa.

Forskning räddar liv. Stöd oss idag!