Över en miljon svenskar i arbetsför
ålder lider av av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till tillfälliga psykiska besvär som mer eller mindre påverkar ens dagliga liv. Symptomen kan vara oro, ångest, depression, koncentrations- och kommunikationssvårigheter, ofta svåra att upptäcka för omgivningen. Följden kan bli att det blir svårt att sköta sitt arbete, och skam- och skuldkänslor kan hindra människor från att söka hjälp.

Psyksik ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är ett oerhört lidande både för de drabbade och deras anhöriga. Genom kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa bland medarbetare, kan skam, skuld och press minska och därmed delar av symptomen. Ingen ska behöva må dåligt i onödan.

UNDERSTAND samlar in pengar till stöd och forskning, utbildar, påverkar och bryr sig om hur människor mår på riktigt, på insidan.

0
SVENSKAR LIDER AV NÅGON FORM AV PSYKISK OHÄLSA.
0+
TAR SITT LIV VARJE ÅR. DEPRESSION ÄR EN STOR RISKFAKTOR.
0%
AV DE TOTALA SJUKSKRIVNINGSKOSTNADERNA UTGÖRS AV PSYKISK OHÄLSA.

Källa: www.forskasverige.se

Vad vi gör

Psykisk ohälsa är idag vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Utöver det mänskliga lidandet så är det oerhört kostsamt.

OECD har beräknat en samhällskostnad på 8 miljarder Euro årligen i Sverige.

Samtidigt är forskningen i dessa frågor kraftigt underfinansierad.

Om oss

HISTORIA

Det var först i vuxen ålder Linus Zackrisson insåg att han hade beteenden som var problematiska och försatte honom i situationer som är vanliga för personer med någon form av psykisk ohälsa. Efter kontakt med psykiatrin fick han hjälp av en mycket skicklig psykolog som i kombination med terapi, envishet och Linus hårda arbete, bidrog till att han ett par år senare ut och bestämde sig för att bidra till att fler människor ska få hjälp. Inte inte bara att förstå sig själva för att må bra, på insidan och på riktigt, utan även att våga prata öppet och respektfullt om hur psykisk ohälsa som ett utbrett samhällsproblem, främst inom näringslivet, faktiskt kan förebyggas och hanteras genom just förståelse och kunskap.

Det blev startpunkten för en organisation med syfte att samla in pengar till forskning inom psykisk ohälsa, främst inom näringslivet där han själv verkade med stort kontaktnät och insikt i problematiken, föreläsningar och andra långsiktiga aktiviteter ute hos företag och verksamheter och påverkansarbete i olika politiska form med näringslivet i fokus.

Han handplockade kort därefter sina medgrundare och 2017 grundades Understand – Stiftelsen mot psykisk ohälsa.

VISION

Vår vision: “Vår vision är ett samhälle där alla människor mår bra – på insidan, på riktigt.”

STADGAR

Understand – Stadgar ver 2019-11-13»

Om psykisk ohälsa

Psykisk hälsa används ofta som benämning för olika mentala hälsotillstånd, som t ex depression, ångest, schizofreni m.m.
Enligt Världshälsoorganisationen är mental hälsa dock ”ett välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara de normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart och kan bidra till samhället.”

Ångest, depression och självmord kan drabba vem som helst när som helst. Däremot kan risken vara större vissa tidpunkter i livet, tex när vi går igenom stora förändringar, t ex under tonåren, när man går i pension, när man bildar familj eller vid förlusten av någon närstående. Att uppleva diskriminering på grund av  sexualitet, könsidentitet, etnicitet eller religion kan också orsaka psykisk stress och göra oss mycket mer sårbara för depression och ångest.

Medan vi alla känner oss ledsna eller låga då och då upplever vissa människor dessa känslor mer intensivt under långa perioder (veckor, månader eller till och med år) och ibland utan någon uppenbar anledning. Depression är mer än bara ett lågt humör – det är ett allvarligt tillstånd som påverkar ens fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer»

Ångest är mer än bara att känna sig stressad eller orolig. Medan stress och nervositet är ett vanligt svar på en situation där vi känner oss undertryckta, går det vanligtvis över när stressfaktorn tas bort. Ångest är när dessa olustiga känslor inte går bort – när de är pågående och sker utan någon särskild anledning eller orsak.

Läs mer»

För varje självmord som sker följer tragiska konsekvenser för vänner, familj, kollegor och samhället överlag. Om du känner någon som har det svårt och kämpar med självmordstankar, sträck ut din hand. Att du visar att du bryr dig kan göra en stor skillnad. Om du känner att du själv kämpar med självmordstankar är det bättre att fä stöd, att prata med någon och göra positiva förändringar snarare än att göra det ensam.

Läs mer»

Stöd från familj och vänner kan vara avgörande för någon med ångest, depression eller självmordsbenägenhet. Det finns massor av saker du kan göra – allt från att inse förändringar i ett beteende till praktiskt stöd för att hjälpa personen att återhämta sig och hantera sitt tillstånd. Det är också viktigt att ta hand om sig själv. Att stödja någon som upplever ångest och / eller depression är inte lätt – det är ofta fysiskt och emotionellt dränerande vilket kan påverka ens hälsa och välbefinnande.

Läs mer»

Självskada hänför sig till människor som avsiktligt skadar sina kroppar. Det görs vanligtvis i hemlighet och på kroppsdelar som inte kan ses av andra. Den vanligaste typen av självskada är att skära sig, men det finns många andra typer av självskadebeteende, som t ex bränning eller stansning av kroppen, eller plockning av hud eller sår.

Läs mer»

Hormonella förändringar efter födseln kan få dig att känna dig trött, irritabel eller mycket känslig. Om dessa symtom inte gått över efter flera veckor kan det vara ångest eller depression du upplever. Symtom på ångest är densamma under graviditet och tidigt föräldraskap som någon annan punkt i våra liv.

Läs mer»

Sorgen är ett naturligt svar på förlusten. Det kan vara förlusten av en älskad, relation, graviditet, husdjur, jobb eller livsstil. Andra upplevelser av förlust kan bero på att barn lämnar hem, infertilitet och separation från vänner och familj. Ju mer betydande förlusten är, desto intensivare är sorgen sannolikt.

Läs mer»

Stöd oss idag!

UNDERSTAND jobbar för ökade resurser till forskning inom psyskisk ohälsa.