Utbildningar och föreläsningar 2019-03-27T00:32:18+00:00

Utbildningar och föreläsningar

Psykisk hälsa för dummies

Din avdelning eller ditt företag inser nyttan med att ta tag i den psykiska ohälsan. Däremot är du som chef lite osäker på var och hur du ska börja. I denna föreläsning går vi igenom lättbegripligt, inspirerande och förhoppningsvis även lite humoristiskt (Psykisk ohälsa ska inte vara svårt och tungt att prata om). VAD är psykisk ohälsa? HUR upptäcker man psykisk ohälsa? VARFÖR är det extremt viktigt att man tar tag i det? HUR tar man tag i det? VAD gör man åt det? Genom mycket enkla vardagliga knep, med god vetenskaplig evidens, kan du och din avdelning markant förbättra mentala hälsan på din arbetsplats. Ni kommer märkbart öka produktiviteten samtidigt som ni minskar [...]

Business case: psykisk (o)hälsa

Att en arbetsplats ska ta tag i sin psykiska ohälsa handlar inte bara om det "mjuka" och medmänskliga i att vi vill att medarbetare ska må bra. Det handlar också om ekonomi! Det är helt enkelt oerhört ekonomiskt lönsamt att satsa på medarbetarnas mentala hälsa! Inte sällan en ROI på 1000% (Jo det är faktiskt sant) Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror idag på psykiska orsaker och kostnaderna för detta är nästan ofattbara. Ändå är den riktigt stora kostnaden minskad produktivitet pga de medarbetare som inte presterar lika bra som de skulle gjort om de mått bättre. Denna föreläsning är en ögonöppnare för många och är inte som många andra föreläsningar i ämnet. Här [...]

Första hjälpen till psykisk hälsa

Nu kan vi på Understand, i samarbete med Ethos utbildning, erbjuda utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen lär ut konkreta råd utifrån en handlingsplan om hur du upptäcker tidiga signaler hos en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt, en så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och minskar sjukskrivningar. Utbildningen finns i tre versioner barn-och ungdomar, vuxna och äldre. Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av NASP, NAtionellt centrum för Suicidforskning och prevention [...]