Utbildningar och föreläsningar2019-03-27T00:32:18+01:00

Utbildningar och föreläsningar

Psykisk hälsa för medarbetare och ledning

Är din arbetsgrupp i behov av att förstå psykisk ohälsa på arbetsplatsen och vad ni tillsammans kan göra för att prata om välmående på insidan, på riktigt? I denna föreläsning går vi på ett lättförståeligt sätt igenom vad psykisk ohälsa kan innebära för den drabbade, er som kollegor och dig som personalansvarig och ansvarig för arbetsmiljön på er arbetsplats. Vad är psykisk ohälsa? Varför mår vi dåligt på insidan? Hur upptäcker vi psykisk ohälsa hos en kollega? Vem drabbas av psykisk ohälsa? Vilka kan bidra till att minska stigmat och bidra till ett välmående arbetsklimat? Vad gör vi för att vi och våra kollegor ska må bra både fysiskt och psykiskt? När ser vi [...]

Business case: psykisk (o)hälsa

Att en arbetsplats ska ta tag i sin psykiska ohälsa handlar inte bara om det "mjuka" och medmänskliga i att vi vill att medarbetare ska må bra. Det handlar också om ekonomi! Det är helt enkelt oerhört ekonomiskt lönsamt att satsa på medarbetarnas mentala hälsa! Inte sällan en ROI på 1000% (Jo det är faktiskt sant) Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror idag på psykiska orsaker och kostnaderna för detta är nästan ofattbara. Ändå är den riktigt stora kostnaden minskad produktivitet pga de medarbetare som inte presterar lika bra som de skulle gjort om de mått bättre. Denna föreläsning är en ögonöppnare för många och är inte som många andra föreläsningar i ämnet. Här [...]

Till toppen