FAQ

Psykisk hälsa används ofta som benämning för olika mentala hälsotillstånd, som t ex depression, ångest, schizofreni m.m.
Enligt Världshälsoorganisationen är mental hälsa dock ”ett välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara de normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart och kan bidra till samhället.”

Ångest, depression och självmord kan drabba vem som helst när som helst. Däremot kan risken vara större vissa tidpunkter i livet, tex när vi går igenom stora förändringar, t ex under tonåren, när man går i pension, när man bildar familj eller vid förlusten av någon närstående. Att uppleva diskriminering på grund av  sexualitet, könsidentitet, etnicitet eller religion kan också orsaka psykisk stress och göra oss mycket mer sårbara för depression och ångest.

Medan vi alla känner oss ledsna eller låga då och då upplever vissa människor dessa känslor mer intensivt under långa perioder (veckor, månader eller till och med år) och ibland utan någon uppenbar anledning. Depression är mer än bara ett lågt humör – det är ett allvarligt tillstånd som påverkar ens fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer»

Ångest är mer än bara att känna sig stressad eller orolig. Medan stress och nervositet är ett vanligt svar på en situation där vi känner oss undertryckta, går det vanligtvis över när stressfaktorn tas bort. Ångest är när dessa olustiga känslor inte går bort – när de är pågående och sker utan någon särskild anledning eller orsak.

Läs mer»

För varje självmord som sker följer tragiska konsekvenser för vänner, familj, kollegor och samhället överlag. Om du känner någon som har det svårt och kämpar med självmordstankar, sträck ut din hand. Att du visar att du bryr dig kan göra en stor skillnad. Om du känner att du själv kämpar med självmordstankar är det bättre att fä stöd, att prata med någon och göra positiva förändringar snarare än att göra det ensam.

Läs mer»

Stöd från familj och vänner kan vara avgörande för någon med ångest, depression eller självmordsbenägenhet. Det finns massor av saker du kan göra – allt från att inse förändringar i ett beteende till praktiskt stöd för att hjälpa personen att återhämta sig och hantera sitt tillstånd. Det är också viktigt att ta hand om sig själv. Att stödja någon som upplever ångest och / eller depression är inte lätt – det är ofta fysiskt och emotionellt dränerande vilket kan påverka ens hälsa och välbefinnande.

Läs mer»

Självskada hänför sig till människor som avsiktligt skadar sina kroppar. Det görs vanligtvis i hemlighet och på kroppsdelar som inte kan ses av andra. Den vanligaste typen av självskada är att skära sig, men det finns många andra typer av självskadebeteende, som t ex bränning eller stansning av kroppen, eller plockning av hud eller sår.

Läs mer»

Hormonella förändringar efter födseln kan få dig att känna dig trött, irritabel eller mycket känslig. Om dessa symtom inte gått över efter flera veckor kan det vara ångest eller depression du upplever. Symtom på ångest är densamma under graviditet och tidigt föräldraskap som någon annan punkt i våra liv.

Läs mer»

Sorgen är ett naturligt svar på förlusten. Det kan vara förlusten av en älskad, relation, graviditet, husdjur, jobb eller livsstil. Andra upplevelser av förlust kan bero på att barn lämnar hem, infertilitet och separation från vänner och familj. Ju mer betydande förlusten är, desto intensivare är sorgen sannolikt.

Läs mer»

Stöd oss idag!

UNDERSTAND jobbar för ökade resurser till forskning inom psyskisk ohälsa.